Amarant - alternatívna medicína
Úvod > Tradičná čínska diagnostika

Západná medicína je veľmi dobre vyzbrojená zobrazovacou technikou pri pátraní po diagnózach a chorobách. Nevýhodou však je, že je schopná odhaliť chorobu, až keď vznikne.  Východná medicína vie na rozdiel od západnej zasiahnuť ešte pred vznikom choroby. Pôsobí preventívne a celostne. Berie organizmus ako bio-psycho-sociálny systém. Naša diagnostika je vykonávaná holisticky, berie do úvahy jedinca ako celok, jeho minulosť, i súčasnosť, jeho predchádzajúce i súčasné ochorenia, jeho minulé i súčasné návyky, prostredie v ktorom žil a žije, jeho psychický stav, náladu, schopnosť prispôsobiť sa, prosto všetko to čo ovplyvňuje naše vedomie i podvedomie priamo či nepriamo. Diagnostika východnej medicíny kladie dôraz na subjektívne ťažkosti klienta, na psychické prejavy a až nakoniec sa skúma fyzický prejav choroby. Harmónia vnútorného prostredia sa manifestuje prostredníctvom vnútorných orgánov tela a ich schematické zobrazenie bolo popísané už v starých dielach východných liečiteľov. Pentagram poskytuje logické vysvetlenie pre vzájomné vzťahy týchto orgánov a spolu s teóriou jin a jang tvoria základ tradičnej čínskej diagnostiky. Naša diagnostika prebieha v duchu celostnom (holistickom) a teda zahŕňa: počúvanie, pohmat, pozorovanie, vyšetrenie pachov, vyšetrenie jazyka (ktorého tvar, veľkosť, farba, povlak, pach z úst dokreslia celkovú diagnostiku), odčítanie pulzu (ktorý sa terapeut učí odčítavať aj desaťročie, považuje sa za najťažšiu diagnostickú metódu). Po príchode klienta a vyslovení jeho ťažkostí terapeut vytvorí svoju hypotézu. Postupným použitím všetkých vyšetrovacích metód potom overuje správnosť svojej hypotézy. Na záver vyhodnotí zistenia, potvrdí alebo vyvráti svoju hypotézu, prípadne niektoré vyšetrovacie techniky použije viackrát aby hypotézu opravil. Nakoniec vysloví diagnózu a predpíše bylinné zmesi a samozrejme aj dietetické odporučenia.