Amarant - alternatívna medicína
Úvod > Pohybová terapia - SM systém

SM systém je originálna metóda starostlivosti o chrbticu a pohybový aparát, ktorú vyvinul český lekár MUDr. Richard Smíšek. Využíva vzájomné pôsobenia svalových reťazcov, využíva špirálovú stabilizáciu, a preto sa netýka iba chrbtice, ale svalov trupu (brušných svalov, prsných svalov, svalov chrbta), svalov končatín horných aj dolných, sedacích svalov, svalov panvového dna, a pod. Cvičenie regeneruje tie časti pohybového aparátu, ktoré sú najčastejšie preťažované sedavým zamestnaním, jednostrannou prácou, jednostranným športom. Ide teda o naučenie sa svalovej rovnováhe, správnemu držaniu tela, koordinácii pohybov v priestore, prípadne zvýšenie kondície či výkonnosti.