Amarant - alternatívna medicína
Úvod > Funkčná manuálna medicína

Funkčná manuálna medicína predkladá nový koncept Doc. MUDr. Miroslava Tichého CSc., ktorý vznikol v posledných rokoch. Je založený na základe jeho vlastných klinických skúseností a na základe výsledkov výskumov jeho tímu, ktoré uskutočnil vo svojej bohatej praxi lekára fyzioterapeuta. Tento koncept využíva nový pohľad komplexnosti na manuálnu medicínu k vyšetreniu kĺbov a priľahlých svalov. Vychádza z predpokladu, že blokádu kĺbu môže spôsobiť samotný kĺb ale aj už spomínaný sval. Klasická manuálna medicína vyšetruje kĺb a priľahlý sval samostatne a tiež ich aj samostatne lieči. Zatiaľ čo Tichého metóda hľadá jasné pravidlá, podľa ktorých sa chová funkčne zablokovaný kĺb v porovnaní s kĺbom zdravým a kĺb tzv. stavebne (štrukturálne) narušený. Pravidlá sa týkajú zmien rozsahov pohybu a zmien veľkostí kĺbnych vôlí, či zmene napätia svalu. Jeho unikátna metóda dokáže odhaliť infekčné ložiská, ktoré môžu byť primárnou príčinou patológie. Vie rozlíšiť ich lokalizáciu a efektívne túto skutočnosť využiť pri liečbe. Táto metóda je komlexná, má celostný prístup a je zlúčiteľná s ostatnými konceptami fyzioterapie.