Amarant - alternatívna medicína
Úvod > EAV prístroj

Diagnostikovanie prostredníctvom prístroja eav nám dáva lepšie chápanie a lepšie prepojenie na západnú medicínu. Prístrojom totiž zisťujeme konkrétne zaťaženie orgánov a tkanív, ktoré sa v 90% zhodujú s oslabenými, prípadne inak narušenými orgánmi pentagramu z predchádzajúcej diagnostiky. Paleta je široká. Ide o zaťaženie mikroorganizmami, baktériami, vírusmi, plesňami, parazitmi. Tiež zisťujeme zaťaženie na ťažké kovy, rádioaktívne žiarenie, očkovacie látky, lieky, .... . Testovať sa dajú aj jednotlivé potraviny, či byliny, ktoré by mohli pre telo pôsobiť ako jed v prípade, ak ide u klienta o poruchu v metabolizme či v prípade nadkonzumu tej ktorej potraviny. Hovoríme teda, že používame metódu riadenej a kontrolovanej detoxikácie, pretože si vieme po uplynutí liečby skontrolovať stav v organizme a overiť účinnosť preparátov, či diétnych opatrení, ktoré klient vykonáva sám.
Meranie týmto prístrojom bolo modifikované lekárom Schimmelom, ktorý z pôvodného EAV prístroja (ktorý zostrojil lekár Reinhold Voll v roku 1954) vyvinul jednoduchšiu verziu podľa ktorej sa prostredníctvom jedného bodu (bodu osrdcovníka), po vložení informácie z ampule prípadne cez PC program, zistí prítomnosť toxínov a zmenená funkcia jednotlivých orgánov. Vyšetrenie prístrojom Salvia je nebolestivé. Sonda meria iba povrchové napätie kože a zmeny odporu, tzv. vegetatívny funkčný test. Sledujú sa zmeny v rovnováhe vegetatívneho (autonómneho) nervového systému v sympatiku a parasympatiku. Tieto deje sú neovplyvniteľné vôľou, prejavia sa zvlhnutím rúk, zrýchlením dychu, zrýchlením tepu, zmenou tlaku krvi, rozšírením zreníc. Dalo by sa povedať, že skúmame adaptabilitu na stresové či emočné zaťaženie na úrovni podvedomia, na základe vkladaných záťaží či prostredníctvom PC programu.

EAV prístroj