úvodná stránka
Úvod > Dýchanie

Hlboké dýchanie je dobrý prostriedok ako naladiť telo aj dušu. Inak povedané, vďaka hlbokému dýchaniu možno docieliť pohodu mysle, tela aj duše. Podobne ako pomáha cvičenie najúčinnejšie vtedy, ak je pravidelné, rovnako je to aj s dýchaním. Pocit pohody si privoláte predstavou, že s každým výdychom od vás odchádza kúsok z vášho nepokoja a nepohody a s každým nádychom prichádza sila, pokoj a harmónia.
Ak sme nahnevaní, alebo inak vzrušení, naše dýchanie je plytké a nepravidelné. V tele sa spúšťajú obranné mechanizmy. V opačnom prípade, pri prežívaní pozitívnych emócií dýchame pravidelne a zhlboka. Telo je zrelaxované (uvoľnené). Toto by sme mali využiť aj pri našej terapii.
Ak sa chcete upokojiť, najlepšie to dokážete práve tzv. brušným dýchaním. Vzduch pri ňom preniká do najhlbších častí pľúc. Brušným sa nazýva preto, že stláča bránicu a vytláča brucho. Pravidelné brušné cvičenie sa najlepšie vykonáva po zobudení v ľahu na posteli, alebo pred spaním. Svoje dýchanie kontrolujte vždy, keď vám to napadne. Najideálnejšie je dýchať zhlboka vždy. To, však, pravdaže nejde, keďže dýchanie nemôžeme sledovať a ovplyvňujú ho nekontrolovateľné emócie. Každopádne, len hlboké dýchanie zlepšuje zdravie a prináša uvoľnenie.
Naopak, ak chceme naše telo vyburcovať k výkonu, ak chceme, aby sme rozdýchali strach zo šéfa, ktorý na nás kričí, použime zrýchlené dýchanie, nabudí nás k akcii ( ale to len vtedy, ak chcete prísť so šéfom do konfrontácie)
Na význam pravidelného kontrolovaného dýchania kladie dôraz aj joga. Popisuje tzv. pránické dýchanie. Ide o brušné dýchanie, ktoré zapája aj fantáziu. Treba si pri ňom prestavovať, že energia (prána) vyživuje každú bunku nášho tela.
Bolesť je tiež oblasť, ktorú sa dá regulovať dýchaním. Zapojte svoju predstavivosť, keď zhlboka dýchate, myslite na časť tela, ktorá vás bolí. Intenzívnym myslením na miesto, kde sa bolesť nachádza si privodíte pocit, akoby ste do miesta vdychovali liečivý vzduch, toto miesto bude potom skľudnené a bolesť ustúpi.
Dobrým cvikom tiež môže byť ak po nádychu zadržíte dych na niekoľko sekúnd. Vydýchnete a dych opäť zadržíte. Nádych prináša energiu (pránu) do tela, zadržiavanie dychu pustí voľný tok energie, výdych zas uvoľnenie. Nádych robte na dve doby, zadržanie dychu na 5-10 dôb, výdych na tri doby.